ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σιούλης Χρήστος MD, PhD

Χειρούργος Αμφιβληστροειδούς, Υαλοειδούς – Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χειρούργος Αμφιβληστροειδούς, Υαλοειδούς - Θεσσαλονίκη

Τα μάτια είναι το παράθυρο της ψυχής και το βλέμμα το μεταφορικό μέσο των βαθύτερων σκέψεών μας. Μην ξεχνάτε τον τακτικό οφθαλμολογικό έλεγχό σας!

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σιούλης Χρήστος MD, PhD

Χειρούργος Αμφιβληστροειδούς, Υαλοειδούς – Θεσσαλονίκη